مشارکت کنندگان


تاریخ انتشار: 1394 / 9 / 18
آخرین بروزرسانی: 1394 / 9 / 18

مشارکت‌کنندگان در تهیۀ واژه‌نامه

شادبه بصیر 

فاطمه سرخیل 

محمدحسین وحدتی‌نژاد 

امیر انصاری

زهرا فرودی 

نرگس قنبری ولاشانی

شایان قلی‌زاده 

در صورت تمایل به مشارکت در توسعۀ واژه‌نامه ما را مطلع نمایید.