kae

ke͡i


فارسی

1 عمومی:: زاغچه‌، زاغی‌، كلاغ‌ بیشه‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی


معنی کلمه kae ، معنی اصطلاح kae ، به kae چی می گن؟ ، kae چی می شه؟، واژه kae ، معادل kae ، kae synonym , kae definition , kae meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 246 میلی ثانیه.