tab

tæb


فارسی

1 عمومی:: جدول‌ بندی‌، صورت‌ حساب‌، زائده‌، هزینه‌، باریكه‌، حساب‌، صورتحساب‌، شمارش‌، برگ‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: see KEEP TABS ON.

American Heritage Idioms


معنی کلمه tab ، معنی اصطلاح tab ، به tab چی می گن؟ ، tab چی می شه؟، واژه tab ، معادل tab ، tab synonym , tab definition , tab meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.