گزارش خطا در معنی کلمه ''

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 پزشکی:: کولیت اولسروز

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: دولت های متخاصم

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: دستوری‌شدگی

شبکه مترجمین ایران

4 ورزش و تربیت بدنی:: چوب ماهیگیری ساده نی ساقه یا تنه چوب ماهیگیری

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی

5 ورزش و تربیت بدنی:: چوب ماهیگیری

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی

english

1 general:: mesmerizing

شبکه مترجمین ایران

2 general:: public university

شبکه مترجمین ایران

3 general::

شبکه مترجمین ایران

4 general:: Maximum Reservoir Contact Well

شبکه مترجمین ایران

5 general:: significant other

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :