گزارش خطا در معنی کلمه 'کابین'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Cabin

transnet.ir

2 general:: cockpit

transnet.ir

3 Law:: /Persian for /مهر، مهريه، صداق marriage portion; marriage settlement (half of which is payable to bride by bridegroom immediately after marriage according to the sharia law and the other half immediately after consummation of marriage if demanded by wife, but practically frequently postponed to a later unedetermined date, and often demanded only upon an eventual divorce)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :