گزارش خطا در معنی کلمه 'هاشمه'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 Law:: or هاشمة /hâšeme/ n An injury involving fracture or bruise typically without a break in the overlying skin. If inflicted on the neck, face or head of another it is canonically punishable by payment of one-tenth of full blood money for homicide, if on other parts of the body it is punishable by one-twentieth of the same money : contusion; bruise; trauma

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :