گزارش خطا در معنی کلمه 'dab off'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): dab something off Go to dab something off (of) something and dab something off

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: Phrase(s): dab something off (of) something [and] dab something off to pat or wipe something off something. (Of is usually retained before pronouns.) • Please dab the butter off your chin. • Please dab off the butter. • Dab the moisture off of the apples.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :