گزارش خطا در معنی کلمه 'I'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: (د) اول‌ شخص‌ مفرد

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: من‌ (درحال‌ مفعولی‌ meگفته‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: pron. nominative me: I want to go to town.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :