گزارش خطا در معنی کلمه 'I can accept that'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): I can accept that. Inf. I accept your evaluation as valid. • Bob: Now, you’ll probably like doing the other job much better. It doesn’t call for you to do the things you don’t do well. Tom: I can accept that. • Sue: On your evaluation this time, I noted that you need to work on telephone manners a little bit. Bill: I can accept that.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :