داخلی

dâxeli


english

1 Medicine :: medial

شبکه مترجمین ایران

2 general:: internal, local, domestic

transnet.ir


معنی کلمه داخلی ، معنی اصطلاح داخلی ، به داخلی چی می گن؟ ، داخلی چی می شه؟، واژه داخلی ، معادل داخلی ، داخلی synonym , داخلی definition , داخلی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 223 میلی ثانیه.