داستان آبیدیک

european perch


فارسی

1 ورزش و تربیت بدنی:: سوف, سوف حاج طرخان این ماهی یکی از زیرگونه های 3 گانه سوف ماهیان بومی ایران است که در عداد ماهیان ورزشی کشور به حساب می‌آید و متاسفانه خیلی ها آن را با نوع امریکایی و کانادایی که Walleye است اشتباه می‌ گیرند. نام صحیح آن سوف حاج طرخان است. حاج طرخان نام تغییر یافته بندر آستاراخان است.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی


معنی کلمه european perch ، معنی اصطلاح european perch ، به european perch چی می گن؟ ، european perch چی می شه؟، واژه european perch ، معادل european perch ، european perch synonym , european perch definition , european perch meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 235 میلی ثانیه.