گزارش خطا در معنی کلمه 'table land'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: سینی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: ورقه‌فلزی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: جلگه‌مرتفع‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: جلگه‌بلند

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: فلات‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :