گزارش خطا در معنی کلمه 'wade in'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): wade in(to something) 1. to walk into an area covered by water. • The horse waded right into the stream. • It waded right in. 2. Fig. to get quickly and directly involved in something. (Fig. on Q.) • Don’t just wade into things. Stop and think about what you are doing. • Just wade in and get started.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :