گزارش خطا در معنی کلمه 'waveguide'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: راهنمای‌ موج‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: موج بر

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: هادی‌ موج‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 :: موج¬بر

واژگان شبکه مترجمین ایران

5 :: موجبر

واژگان شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :