گزارش خطا در معنی کلمه 'waver'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: فتور پیدا كردن‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: دو دل‌ بودن‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: متزلزل‌ شدن‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: تردید

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: verb falter: We'll never waver in our determination. verb vacillated: He always wavered in his decisions.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :