گزارش خطا در معنی کلمه 'yack up'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): yack something up Inf. to talk a great deal [about someone or something]. (The something is often it.) • She yacked the concert up endlessly. • Sally yacked up the concert, trying to get people to attend. • Yack it up and see if you can get people to attend.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :