گزارش خطا در معنی کلمه 'صاحب'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: owner

transnet.ir

2 general:: master

transnet.ir

3 Law:: master

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: benefactor

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

5 Law:: owner

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

6 Law:: proprietor; proprietress

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

7 Law:: person in charge of the custody of something mentioned, e.g. of a human being, and animal or a society, in this latter sense synonymous with ولي امر in shi’a Islam

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

8 Law:: (used appositively with the title of a book or treatise) author, e.g. صاحب جواهر : author of Javaher, صاحب شرايع : author of

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

9 Law:: proprietary

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

10 Law:: companion; associate; comrade

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :