گزارش خطا در معنی کلمه 'صاحب منصب'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: ranking officer

transnet.ir

2 general:: official

transnet.ir

3 general:: officiary

transnet.ir

4 general:: officer

transnet.ir

5 Law:: comp n holder of a (usu high) public office (civil or military and often used appositively with the name of an agency or department); loosely, public officer; government officer; government administrator

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :