گزارش خطا در معنی کلمه 'ضابط'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: executive officer

transnet.ir

2 Law:: (dated) a senior municipal officer representing the Ministry of the Interior in his district, in this sense also مباشر . He was responsible for keeping peace, the enforcement of the laws, and welfare of the people

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: (in hadith) an authoritative oral, word-perfect relater or reciter of a hadith who traditionally never committed his knowledge of that hadith to writing for fear of being altered by others, and for a number of other reasons.

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: officer

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :