گزارش خطا در معنی کلمه 'عاجز'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: cripple

transnet.ir

2 general:: disable

transnet.ir

3 general:: incapable

transnet.ir

4 general:: helpless

transnet.ir

5 Law:: /ناتوان، عليل، داراي نقص عضو/ physically handicapped; cripple; disabled person; invalid; physically unfit person ~ adj handicapped; disabled; crippled

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :