گزارش خطا در معنی کلمه 'عادات'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: manners

transnet.ir

2 general:: customs

transnet.ir

3 general:: manner

transnet.ir

4 Law:: custom; common custom; usage

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

5 Law:: (fiqh) a. every transaction and dealings in the broad sense of the word that includes marriage and succession and excludes all acts of worship, in this sense synonymous with معاملات which see. b. any exchange of thing or service for consideration

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :