گزارش خطا در معنی کلمه 'قابل اجرا'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Applicable

transnet.ir

2 general:: executable

transnet.ir

3 general:: effective

transnet.ir

4 general:: practicable

transnet.ir

5 Law:: operable; performable; applicable; capable of coming into force; capable of coming into operation; executory; capable of being carried out; that can be given effect; that can be put into effect; that can be brought into force : enforceable; that can be effected; practicable

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

6 Law:: feasible; workable

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

7 Law:: executory; executable

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

8 Law:: applicable

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

9 Law:: exercisable (Power of appointment - (A power of appointment may be exercisable by deed or by will depending upon the terms established by the donor of the power, and is defined, generally, as power or authority given to person to dispose of property, or interest therein, which is vested in person other than donee of the power – HCB(

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :