گزارش خطا در معنی کلمه 'و قس علیهذا'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 Law:: (lit) likewise

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

2 Law:: and so forth; and so on and so forth; et cetera et cetera

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :