گزارش خطا در معنی کلمه 'D'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: حرف‌ چهارم‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: علامت‌ عدد 05 در اعداد

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: daddy see BIG DADDY; GRANDDADDY OF THEM ALL; SUGAR DADDY.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :