گزارش خطا در معنی کلمه 'dysentery'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: دیسانتری‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: (ط‌ب‌) اسهال‌ خونی‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: ذوسنط‌اریا

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. amoebic QUANT. attack | outbreakILLNESS

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :