گزارش خطا در معنی کلمه 'dysfunction'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: عمل‌ یا كار معلول‌ وغیر عادی‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: معلولی‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: عدم‌ كار

شبکه مترجمین ایران

4 علوم اجتماعی و جامعه شناسی:: نقص در عملکرد

واژگان شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :