گزارش خطا در معنی کلمه 'eagle fisher'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: همای‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: عقاب‌ دریایی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: مرغ‌ استخوان‌ خوار

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :