گزارش خطا در معنی کلمه 'ear cap'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: گوش‌ پناه‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: گوشی‌ :چیزیكه‌ بگوش‌ میگذارندكه‌ سرمانخ

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :