گزارش خطا در معنی کلمه 'ear mark'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: داغ‌ گوش‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: نش

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: نشان‌ )درگوش‌ گوسفند وجانوران‌ دیگر(

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :