گزارش خطا در معنی کلمه 'elevator'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: بالابرنده‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: اسانسور

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: بالابر

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun lift: The corn crop went into the town elevator.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :