گزارش خطا در معنی کلمه 'eleven'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: یازده‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: عدد یازده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun 11: We need eleven good men.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :