گزارش خطا در معنی کلمه 'eleventh'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: یازدهمین‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: یازدهم‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: یازدهم

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. ordinal 11: That is the eleventh time we went.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :