گزارش خطا در معنی کلمه 'elite'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: گلچین‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: برگزیدن‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: نخبه‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: سرامدن‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: ممتاز

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: زبده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. governing, ruling | business, political, social VERB + ELITE create, form These people form an elite who have the power to make decisions. | join PHRASES a member of an elite a club for members of the business elite

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :