گزارش خطا در معنی کلمه 'elliptical'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: مستتر

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: كوتاه‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: بیضی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: محذوف‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: افتاده‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

6 عمومی:: مقدر

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :