گزارش خطا در معنی کلمه 'euqal'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: متساوی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: یك‌ نواخت‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: همرتبه‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: مساوی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: همپایه‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

6 عمومی:: برابر

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :