گزارش خطا در معنی کلمه 'european'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: اروپایی

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: فرنگی‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: اروپایی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. Europe land mass: The European continent is prosperous.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :