گزارش خطا در معنی کلمه 'fuss with'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): fuss (around) with someone or something to keep bothering with someone or something; to fiddle with someone or something. • Don’t fuss around with it. We’ll have to get a new one. • Don’t fuss with your children. They will get along just fine without all that attention.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :