گزارش خطا در معنی کلمه 'futility'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: عبثی‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: بیهوده‌ گی‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: (futileness=)

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: بی‌ فایدگی‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: پوچی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. complete, utter VERB + FUTILITY know, realize, see, sense She could see the utter futility of trying to protest. PHRASES a feeling/sense of futility

Oxford Collocations Dictionary

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :