گزارش خطا در معنی کلمه 'gad'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: جاد فرزند یعقوب‌ و زلفه‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: میله‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: اندازه‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: نیزه‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: دیلم‌

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: گوه‌

شبکه مترجمین ایران

7 عمومی:: سیخ‌

شبکه مترجمین ایران

8 عمومی:: سیخك‌

شبکه مترجمین ایران

9 عمومی:: سنان‌

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :