گزارش خطا در معنی کلمه 'gage'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: اندازه‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: اندازه‌گیر

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: اندازه‌ گرفتن‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: وثیقه‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: ( n&tv): گرو

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: رجز خوانی‌

شبکه مترجمین ایران

7 عمومی:: مبارزه‌ ط‌لبی‌

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :