گزارش خطا در معنی کلمه 'hysteron proteron'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: قلب‌ غیر منط‌قی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: قلب‌[چنانكه‌ گویندwell and lives

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :