گزارش خطا در معنی کلمه 'I can't believe'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): I can’t believe (that)! That is unbelievable! • Tom: What a terrible earthquake! All the houses collapsed, one by one. Jane: I can’t believe that! • Bill: This lake is nearly two hundred feet deep. Sue: I can’t believe that! Bill: Take my word for it.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :