گزارش خطا در معنی کلمه 'I can't get over'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): I can’t get over something! Fig. I am just so amazed! (The something can be a fact or a pronoun, such as that or it. Also with just, as in the examples.) • "I just can’t get over the way everybody pitched in and helped," said Alice. • Bob: The very idea, Sue and Tom doing something like that! Bill: I can’t get over it!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :