گزارش خطا در معنی کلمه 'jab at'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): jab something at someone or something to poke someone or something with something. • Tom jabbed the stick at the dog. • I jabbed my fist at Walter.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: Phrase(s): jab at someone or something to poke or punch at someone or something. • Tom jabbed at Fred. • Don’t jab at the cat!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :