گزارش خطا در معنی کلمه 'justifer'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: الت‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: صفحه‌بند

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: تصدیق‌كننده‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: تبرئه‌كننده‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: توجیه‌كننده‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :