گزارش خطا در معنی کلمه 'justly'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: با استحقاق‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: انصافا

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: بدرستی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: حقا

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: درست‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

6 عمومی:: بحق‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :