گزارش خطا در معنی کلمه 'justness'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: بحق‌بودن‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: صحت‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: درستی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: عدالت‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: حقانیت‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :