گزارش خطا در معنی کلمه 'juvenile'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: ویژه‌ نو جوانان‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: در خور جوانی‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: نوجوان‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. marked by immaturity, childish behavior: To me she showed her juvenile behavior. noun not fully grown or developed: The team was composed of six juveniles.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :