گزارش خطا در معنی کلمه 'like a blind dog in a meat market'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): like a blind dog in a meat market Rur. out of control. • The drunk staggered out of the saloon like a blind dog in a meat market, stumbling all over the sidewalk. • The kids tore through the museum like a blind dog in a meat market, touching everything they weren’t supposed to touch.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :