گزارش خطا در معنی کلمه 'Like breeds like'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): Like breeds like. Prov. People tend to raise children who are like them; something tends to give rise to things that resemble it. • Jill: I think Fred’s little boy is going to be just as disagreeable as Fred. Jane: That’s no surprise. Like breeds like.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :